Pozitivní afirmace – Pravidla

Pozitivní afirmace jsou věty, které si přednášíte vlastními slovy v duchu nebo nahlas, a jsou určeny na vytvoření vlastní pozitivní představy o sobě.

Aby pozitivní afirmace fungovali, musí být splněny některá kriteria.

  1. Afirmace musí být přednášeny v první osobě. Afirmace začínají slovem „Já…“. Pokud děláte skupinové afirmace, začínají slovem „Jsme…“.
  2. Afirmace by měli být vyloveny formou, aby ve vaší mysli vytvořili obraz a stimulovali vizualizaci.
  3. Afirmace je potřeba psát v přítomné čase. Minulost nezměníte a pokud budete přednášet, že se něco má stát v budoucnu, tak se to stále bude posouvat do budoucna.
  4. Při tvoření afirmací používejte jenom kladné výrazy, kladné slova, neříkejte o negativních emocích.
  5. Afirmace co nejvíce zkraťte, aby se vám lépe pamatovali.
  6. Afirmace tvořte co nejvíce konkrétní. Pokud se jedná o auto, tak tam přidejte značku, barvy, rok výroby, model, interiér, vybavení…
  7. V afirmaci použijte akční sloveso, které představuje pohyb.
  8. Popisujte v afirmacích pocity, které zažíváte, když máte věci, které chcete mít.
  9. Afirmace vytvářejte o sobě. Netvořte afirmace, do kterých jsou zapletení další lidé. Každý má svoji vlastní cestou a vy nemůžete svojí vůlí měnit smět jiného člověka.

Pozitivní afirmace si můžete psát na kartičky, namluvit si vlastní audio, nebo využít audia s technikou řízené relaxace, které vás uvolní a umožní rychlejší a efektivnější zabudování pozitivních výroků do vaší mysli.

Komentáře nejsou povoleny.